Dvibalsiai ir dvibalsės

 

1. Lietuvių kalboje yra 6 dvibalsiai, žymimi dvibalsėmis ai, au, ei, ui, uo.

Pvz.: laimė, saulė, meilė, siela, zuikis, uosis.

 

2. Tarptautiniuose žodžiuose dar rašomos dvibalsės eu, oi, ou.

Pvz.: pleuritas, eukaliptas, boikotas, boileris, klounas.

 

3. Dvibalsiai ai, au po minkštųjų priebalsių ištariami kaip ei, eu, tačiau grafiškai šio pakitimo nežymime.

Pvz.: 1. Žvirbliai (žvirblei), vėjai (vėjei), naujai (naujei);

         2. Pašiaušė (pašeušė), liaunas (leunas), geriau (gereu).

 

4. Rašydami dvibalsių ie, uo nepainiokime su balsėmis ė, o arba atvirkščiai.

Pvz.: 1. Lieti – lėtas, susieti – sėja;

         2. Luobas – lobis, duoklė – dosnus.