Šauktukas

 

1. Šauktukas rašomas po emocinę reikšmę turinčių sveikinimų ir linkėjimų, komandos žodžių.

Pvz.: 1. Sveiki atvyke! 2. Labas rytas! 3. Laimingos kelionės! 4. Pirmyn!

 

2. Šauktuką rašome po šaukiamojo, ryškios skatinamosios ar ryškios emocinės reikšmės sakinio, psakyto pakiliu balsu.

Pvz.: 1. Į darbą! Į darbą, kam dega krūtinė! (M.)

         2. Ar aš per grūdus braidysiu, pasiimkite patys! (Ž.)

               3. Ak, tie žmonės negali ramiai laikytis! (I.S.)

 

3. Kai norime ypač pabrėžti šaukiamojo sakinio emocingumą, po sakinio rašome tris šauktukus.

Pvz.: Kaip prigimtis gali aprėpti tokią niekšybę!!! (J.G)